طبقه بندی دارويی:
نام ژنريک: اکسی بوتينين
نام تجاری: -
شکل دارويی: قرص
نوع بسته بندی: جعبه صد تايی
توضيحات: نام دارو : اکسی بوتينين
شکل دارويی : قرص 5 ميلی گرمی
بسته بندی :
بسته های 100 تايی،10 بسته هر يک حاوی 10 قرص
شرکت پخش : البرز،قاسم،رازی،فردوس،مکتاف
اطلاعات دارويی :
1- دسته دارويی : ضد اسپاسم (در مجاری ادرار)
2- موارد مصرف :
اکسی بوتينين برای برطرف ساختن حالاتی از قبيل تکرر ادرار، احساس دفع فوری ادرار، بی اختياری در دفع ادرار و شب ادراری، در بيماران مبتلا به انقباضات نوروژنيک مهار نشده مثانه و بيماران مبتلا به بازتاب نوروژنيک مثانه، تجويز می گردد.
3- شرايط نگهداری :
در دمای اتاق ( 30-15 ) درجه سانتيگراد در ظرف سر بسته و مقاوم به نور نگهداری شود.