بزرگنمای تصوير
طبقه بندی دارويی:
نام ژنريک: گاباپنتين300،100و400ميلی
نام تجاری: گاباتين
شکل دارويی:
نوع بسته بندی: جعبه 30تايی
توضيحات: نام دارو : گاباپنتين
نام تجاری: گاباتين Gabatin
اشکال دارويی :"" کپسول های 100 ، 300 ، 400 ميلی گرمی ( Capsule : 100, 300 , 400 mg )
بسته بندی :
به صورت قرص های 100 ، 300 ، 400 ميلی گرمی موجود است. هر جعبه محتوی 3 بليستر 10 عددی می باشد و بسته ها 30 عددی هستند.
شرکت پخش : البرز،قاسم،رازی،مکتاف
اطلاعات دارويی :
1- دسته دارويی : جزء داروهای عصبی (Central nervous System drugs ) و Anticonvulsants می باشد
2- موارد مصرف :
اين دارو در درمان کمکی صرع همراه با داروهای ضد تشنج ديگر و همچنين در درمان نورآلرژی (درد عصبی) پس از عفونت هرپسی به کار می رود.


3- مقدار مصرف :
- بزرگسالان : به عنوان ضد تشنج ابتدا 900 ميلی گرم در 3 مقدار منقسم تجويز می شود. مقدار مصرف براساس پاسخ بيمار به درمان به تدريج افزايش می يابد و معمولاً مقدار 1800-900 ميلی گرم برای بيشتر بيماران موثر است. با اين حال مقادير 3600 -2400 ميلی گرم نيز تحمل شده است. در درمان درد عصبی پس از عفونت هرپسی، روز اول مقدار واحد 300 ميلی گرم، روز دوم 600 ميلی گرم در نوبت دوم و روز سوم 900 ميلی گرم در سه مقدار منقسم مصرف می شود و مقدار مصرف بر اساس پاسخ بيمار به درمان تا حداکثر 1800 ميلی گرم قابل افزايش است.
- کودکان : به عنوان ضد تشنج در کودکان 3 تا 12 سال ابتدا 15-10 ميلی گرم در سه مقدار منقسم تجويز می شود. سپس بر اساس پاسخ بيمار به درمان، مقدار مصرف تنظيم می گردد. براين اساس برای کودکان بالای 5 سال معمولاً مقدار مصرف موثر 35-25 ميلی گرم به ازای هر کيلو گرم وزن بيمار و برای کودکان 3 تا 4 سال نيز مقدار مصرف موثر 40 ميلی گرم می باشد. مقدار مصرف افراد بالای 12 سال نيز مشابه بزرگسالان است.
4- شرايط نگهداری :
در دمای زير 30 درجه سانتيگراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نمائيد.