فرصت شغلی | سهامداران | مدیا | English
قیمت محصولات
شرح كالا واحد سنجش داروخانه (ریال) شرح كالا واحد سنجش داروخانه (ریال)
اتامبوتول قرص 400 م گ ويال 100 عددي  180,000 ساشه سوربیتول جعبه 20عدي  50,000
استازولامید قرص 250 م گ جعبه 100عددي  135,000 پودر ORS جعبه 10عدي  44,000
استامینوفن کافئین قرص (لگزانول) جعبه 30عددي  31,000 ریزاتریپتان قرص 5 م گ  جعبه 10 عددي  57,000
آمی تریپتیلین قرص 10 م گ جعبه 100عددي  80,000 ریزاتریپتان قرص 10 م گ  جعبه 10 عددي  120,000
آمی تریپتیلین قرص 25 م گ جعبه 100عددي  90,000 کپسول اس امپرازول 20 م گ   جعبه 30عددي  105,000
آمی تریپتیلین قرص 50 م گ جعبه 100عددي  100,000 کپسول اس امپرازول 40 م گ   جعبه 30عددي  195,000
اکسی بوتینین قرص 5 م گ جعبه 100عددي  80,000 قرص مدافنيل 100 ميلي گرم جعبه 30عددي  120,000
تريامترن اچ قرص جعبه 100عددي  65,000 قرص مدافنيل 200 ميلي گرم جعبه 30عددي  180,000
سايمتيدين قرص 200 م گ جعبه 100عددي  72,000 کپسول دولوکستین 20  جعبه 30عددي  240,000
ایرامادول قرص 50 م گ جعبه 100عددي  100,000 کپسول دولوکستین 30 جعبه 30عددي  240,000
ایرامادول قرص100 م گ جعبه 100عددي  175,000 کپسول دولوکستین 60 جعبه 30عددي  405,000
کپسول تتراسايكلين  250 م گ جعبه 100عددي  95,000 قرص استئو دی  جعبه 50 عددي  50,800
کپسول ويتامين تراپوتيك  جعبه 100عددي  150,000 كرم هیدروکورتیزون جلدی 1% تیوب 15 گرمی  22,500
کپسول ويتامين پلاس مينرال  جعبه 100عددي  178,000 کپسول مبورین 200 م گ  جعبه 30عددي  144,000
بكمپلكس شربت شيشه 60سي سي  16,000 قرص لوراتادین  10 میلی گرم  جعبه 30عددي  22,500
مولتي ويتامين شربت شيشه 60سي سي  30,000 ژل دهانی بنزوکائین  تیوب 15 گرمی  18,000
 پماد تتراسايكلين  3% جلدي تيوب 15گرمي  22,500 کرم لیدوکائین پی تیوب 15 گرمی  50,000
تريامسينولون پماد تيوب 15گرمي  22,000 قرص بیوتین 5 میلی گرم  جعبه 100عددي  190,000
تريامسينولون كرم تيوب 15گرمي  22,000 قرص فولیک اسید 5 میلی گرم جعبه 100عددي  42,000
رانیتیدین قرص 150 م گ  جعبه 100عددي  80,000 پماد کلوبتازول 0/5% تیوب 15 گرمی  15,000
كاپتوپريل قرص 25 م گ جعبه 100عددي  42,000 پماد فلوئوسینولون استوناید 0/025% تیوب 15 گرمی  18,000
سيتالوپرام قرص 20 م گ جعبه 30عددي  40,500 کرم فلوئوسینولون استوناید 0/025% تیوب 15 گرمی  15,000
سيتالوپرام قرص 40  م گ جعبه 30عددي  57,000 قرص هیدروکلروتیازید 50 میلی گرم جعبه 100عددي  50,000
پودر وي ام پروتئين با طعم شكلات  جعبه 10عدي  235,000 قرص هیدروکلروتیازید 25 میلی گرم جعبه 100عددي  40,000
استيل سيستئين + ويتامين سي  جعبه 10عدي  56,000 پماد لیدوکائین اچ هیدروکورتیزون تیوب 15 گرمی  80,000
قرص لووتيراستام 250 ميلي گرم جعبه 30عددي  174,000 قرص رزوواستاتین 5 میلی گرم جعبه 30عددي  75,000
قرص لووتيراستام 500 ميلي گرم جعبه 30عددي  330,000 قرص رزوواستاتین 10 میلی گرم جعبه 30عددي  120,000
كاپتوپريل قرص 50 م گ جعبه 100عددي  52,000 قرص رزوواستاتین 20 میلی گرم جعبه 30عددي  180,000
قرص پتافناک  جعبه 30عددي  27,000 قرص رزوواستاتین 40 میلی گرم جعبه 30عددي  270,000
تريامسينولون ان ان پماد تيوب 15گرمي  28,000 قرص هیدروکسی کلروکین سولفات 200 م گ جعبه 100 عددی 340,000
يوهمبين قرص 5/4 م گ جعبه 30عددي  24,000 کرم کلوبتازول 0/5% تیوب 15 گرمی  15,000
يوهمبين قرص 2 م گ جعبه 100عددي  67,000 کرم اسیکلوویر  تیوب 10 گرمی  17,000
لوسيون ترتينوئين  شيشه 15سي سي  20,000 قرص سولیفناسین 5 میلی گرم جعبه 30عددي  150,000
پودر وي ام پروتئين با طعم موز جعبه 10عدي  235,000 قرص سولیفناسین 10 میلی گرم جعبه 30عددي  210,000
كلرفنيرآمين قرص 4 م گ جعبه 100عددي  45,000 پماد زینک اکساید 25% تیوب 30 گرمی 35,000
كليندامايسين ژل تيوب 15گرمي  12,000 کرم دکسپانتنول 5% تیوب 30 گرمی 45,000
كلرفنيرآمين شربت شيشه 60سي سي  13,000 پماد آنتی هموروئید تیوب 15 گرمی  30,000
لورادين شربت شيشه 60سي سي  16,000 ژل لیدوکائین هیدروکلراید 2% تیوب 15 گرمی  13,500
دایمیتیکون قرص جعبه 100عددي  87,000 قرص فوروزماید 40 میلی گرم جعبه 100 عددی 80,000
آملوديپين قرص 5 م گ  جعبه 30عددي  18,000 قرص سیتاگلیپتین 25 میلی گرم جعبه 30عددي  180,000
کپسول گاباتین  400 م گ جعبه 30عددي  195,000 قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم جعبه 30عددي  300,000
کپسول امپرازول  20 م گ شيشه 14عددي  23,800 قرص مولتی ویتامین جعبه 100عددي  80,000
ملوکسیکام قرص 15  م گ  جعبه 30عددي  81,000 پودر وي ام پروتئين با طعم قهوه  جعبه 10عدي  235,000
کپسول پنتوپرازول  20  م گ  جعبه 30عددي  72,000 کپسول ترانگزامیک اسید 250 م گ جعبه 100عددي  300,000
کپسول پنتوپرازول 40 م گ جعبه 30عددي  132,000 قرص تولمتین 200 م گ جعبه 100 عددی 300,000
بوسپانکس قرص 5  م گ  جعبه 100عددي  90,000 قرص فاموتیدین 20 م گ جعبه 30عددي  22,500
تريفن قرص 2 م گ جعبه 100عددي  50,000 قرص فاموتیدین 40 م گ جعبه 30عددي  30,000
کپسول ارليستات  جعبه 30عددي  195,000 کپسول دابیگاتران 150 م گ  جعبه 30عددي  1,800,000
کپسول پرگابالین  50 م گ   جعبه 30عددي  75,000 کپسول گاباتین  100 م گ جعبه 100عددي  200,000
کپسول پرگابالین  75 م گ   جعبه 30عددي  105,000 کپسول گاباتین  300 م گ جعبه 100عددي  500,000
کپسول پرگابالین  100 م گ   جعبه 30عددي  150,000 استامينوفن كافئين قرص (لگزانول) جعبه 100عددي  103,333
کپسول پرگابالین  150 م گ   جعبه 30عددي  210,000 ترتينوئين  ژل تيوب 15گرمي  33,500
کپسول پرگابالین 300 م گ   جعبه 30عددي  330,000 بكمپلكس قرص جعبه 100عددي  40,000
پماد هیدروکورتیزون جلدی  تیوب 15 گرمی  25,000      
کلیه حقوق قانونی محتویات این سایت متعلق به شرکت ایران دارو می باشد

SimaTarh.com