فرصت شغلی | سهامداران | مدیا | English
ارتباط با واحدها
نام واحد پست الكترونيك شماره تماس
مديريت  ceo@irandaru.com 66688851
مالي financial@irandaru.com 66620166
سهام  stock@irandaru.com 66698523
بازرگاني commerce@irandaru.com 66610063
فروش sales@irandaru.com 66656133
صادرات export@irandaru.com 66656133
بازاريابي marketing@irandaru.com 66628852
تضمين كيفيت و مسئول فني ap@irandaru.com 66656221
امور اداري و منابع انساني hr@irandaru.com 66641803
IT it@irandaru.com 66646213
آموزش ، توسعه و تعالي traning@irandaru.com 66641803
فني مهندسي eng@irandaru.com 66693360
برنامه ريزي  وانبارها planning@irandaru.com 66690646
توليد production@irandaru.com 66642687
كنترل كيفيت qc@irandaru.com 66628959
تحقيقات و نوآوري RnD@ irandaru.com 66628959
حسابرس داخلي internal_audit@irandaru.com 66620166
حراست   66618443
 
 
کلیه حقوق قانونی محتویات این سایت متعلق به شرکت ایران دارو می باشد

SimaTarh.com