فرصت شغلی | سهامداران | مدیا | English
ارتباط با مدیران واحدها
نام واحد نام مدیر پست الكترونيك شماره تماس
مدیر عامل آقای دکتر نصیری زاده ceo@irandaru.com 66688851
معاونت مالی و اقتصادی آقای مهندس بهمن زاده ceo@irandaru.com 66688851
مالي آقای امیر احمدی financial@irandaru.com 66620166
سهام  آقای کمالی stock@irandaru.com 66698523
بازرگاني آقای ملک commerce@irandaru.com 66610063
فروش آقای خجسته روز sales@irandaru.com 66656133
صادرات آقای ملک export@irandaru.com 66610063
بازاريابي آقای خجسته روز marketing@irandaru.com 66628852
تضمين كيفيت و مسئول فني آقای دکتر اذانی ap@irandaru.com 66656221
امور اداري و منابع انساني آقای دولت آبادی hr@irandaru.com 66641803
IT آقای مهندس عزیزی it@irandaru.com 66646213
آموزش ، توسعه و تعالي خانم جعفر نیا traning@irandaru.com 66641803
فني مهندسي آقای مهندس صرافی eng@irandaru.com 66693360
برنامه ريزي  وانبارها آقای مهندس پساوند planning@irandaru.com 66690646
توليد آقای دکتر متولیان production@irandaru.com 66642687
كنترل كيفيت خانم دکتر ابراهیمی qc@irandaru.com 66628959
تحقيقات و نوآوري خانم دکتر ابراهیمی RnD@ irandaru.com 66628959
حسابرس داخلي آقای قملاقی internal_audit@irandaru.com 66620166
حراست     66618443
 
 
کلیه حقوق قانونی محتویات این سایت متعلق به شرکت ایران دارو می باشد

SimaTarh.com